ОПОВЕСТЯВАНЕ

Съобщенията се изпращат от оператор чрез микрофонна конзола или телефонна слушалка и се изпращат през усилватели, преди да бъдат разпространявани от високоговорителите в обозначените места.Тези системи също се използват да разпространяват музика на работни места от дигитални медии или радио.
Гласовите аларми са част от системата за евакуация на пожароизвестителните системи, където устно съобщение дава ясни подробности за проблема и идентифицира необходимите действия, които трябва да бъдат предприети.

 

Системите за публично оповестяване подават информация от отделни източници до големи групи хора в
Специфични части на сграда - „зони“
Всички площи на сградата


 

Доказано, гласовата аларма е най-бързият и най-безопасен метод за евакуация!
Оператор предупреждава гласово за спешно внимание, след това се чува записано съобщение  с ясни инструкции за пътя на евакуация.