КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Вие може да решите как да се движи потокът от хора във вашия обект. Персонализирайте отделните субекти и решете какво ниво на достъп да имат те.

Системата за контрол на достъп изпълнява своята функция чрез лична индентификация на човека чрез код, карта,чип и др. пред устройство, наречено четец. Четецът осъществява връзка с контролния панел, който сравнява постъпилото искане за достъп със списък на лицата с позволение да бъдат в определената зона. Системата съхранява справка за броя искания на достъп, за допуснатите лица и за отказите. Ако индентификацията не съответства с първоначално зададената, то вратата остава заключена. При съвпадение - вратата се отключва автоматично. Често четецът осигурява обратна връзка, като мигащ червен светодиод за отказан достъп и мигащ зелен светодиод за предоставен достъп.
Контрол на достъп се осъществява пред физическа бариера, при която пътникопотокът може да се селектира. Това обикновено е врата, но пропускателен режим може да бъде осъществен и при портал, асансьор и др. Най-често се използват електрическа ключалка и четец с контролен панел.
IP базираните решения позволяват нов набор от възможности. Системата може да се свърже с видеокамери, които визуално да припознаят искащия достъп чрез софтуер за лицево разпознаване. Възможно е да се организират няколко нива на достъп, както и да се интегрират допълнителни системи за повишаване на сигурността.
В случаите, когато се изисква изходът също да се контролира, се поставя втори четец- от другата страна на точката за контрол. Когато излизането е свободно се използва само "push" бутон или бутон тип "touchless" .

 

Системите за контрол на достъп идентифицират преминаващите през конкретни физически бариери. Те събират информация за движението на субектите.

  Предварително се определя нивото на достъп на конкретното лице.
  Събира се обратна информация за действията на преминаващия-  кога е влязал и излязал, колко време е бил в помещението и др.


 

Идентификация

Първи вариант:

Потребителят знае кода за достъп /PIN code/.

1
Втори вариант:

Потребителят притежава идентификатор /карта, чип, ключодържател/.

2
Трети вариант:

Системата разпознава потребителя чрез биометрично измерване- пръстви отпечатъци, сканиране на ретината и др.

3