ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителната система представлява съвкупност от работещи заедно устройства, които откриват и предупреждават хората чрез визуални и аудио уреди за:
  ДИМ 
  ОГЪН 
  ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД
Всяко едно такова събитие може автоматично да подаде сигнал за предупреждение и евакуация. На ключови места се поставят и устройства за ръчно задействане на индикаторите за тревога.

РАНИНА ООД извършва абонаментна поддръжка на пожароизвестителни системи в...

Училища

Хотели

Офис сгради

Болници

Заводи

Летища


 

Евакуирайте се:

  Ако бъде задействан пожароизвестителен сигнализатор
Aко чуете гласова инструкция за напускане на сградата
 
Датчиците за пожар могат локализират проблем за секунди. Чуете ли пожарна аларма, напуснете сградата по най- бързия начин и не чакайте да усетите дим или да видите огън.

Компоненти на пожароизвестителна система

Контролен панел за пожарна аларма

Този компонент е основата на системата. Той следи входовете и целостта на системата, управлява изходите и предава информация.

1
Първично захранване

В общия случай това е източник на променлив ток с напрежение 120 или 240 волта, доставен от енергийна компания.

2
Вторични захранващи устройства

Този компонент, който обикновено се състои от запечатани акумулаторни батерии или други аварийни източници, включително генератори, се използва за подаване на енергия в случай на първоначално прекъсване на захранването.

3
Иницииращи устройства

Тези компоненти действат като входни сигнали за пожароизвестителния контролен блок и се активират ръчно или автоматично. Примери могат да бъдат устройствата като термични детектори и детектори за дим.

4
Устройства за пожароизвестителна сигнализация

Използват енергия, доставена от пожароизвестителната система, за да информират близките лица за необходимостта от предприемане на действия- обикновено евакуация. Индикацията е пулсираща светлина, мигаща светлинна индикация, сирена, звънец, високоговорител или комбинация от тези устройства.

5
Интерфейс

Позволява на пожароизвестителната система да контролира средата като следи за разпространението на димни газове и пожари чрез въздействие върху движението на въздуха, осветлението, управлението на процесите, транспортиране и евакуация на хората.

6