ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни?

Лични данни са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано /име, ЕГН, местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др/.

Обработка на лични данни?

Обработване на лични данни е съвкупността от действия, извършвани с лични данни.

Какви лични данни обработва РАНИНА ООД?

Ранина ООД събира и обработва следните лични данни: имена на клиент, адрес, телефонен номер и друга контактна информация с цел извършване на услуга по проектиране, строителство, доставка или монтаж на системи за сигурност.

Съдържание от други източници в Интернет

Статиите в този сайт могат да включват съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и т.н.), които са взаимствани от други публикации в Интернет. Източникът на подобно съдържание винаги е изрично упоменат.

Колко дълго Ранина ООД съхранява вашите лични данни?

Ранина ООД съхранява личните данни на клиентите си единствено и само с цел обслужване на високо ниво. Всеки наш клиент има право да подаде писмено заявление за изтриване на клиентските му данни след приключване на поръчката си.

Къде изпращаме лични данни?

Ранина ООД никога не разпространява лични данни на физически лица на трети страни. Лични данни могат да бъдат предоставени единствено на компетентните държавни органи на Република България при писмено представено искане за това.

Как защитаваме вашите лични данни?

Всички данни в електронен формат (електронни писма, документи и т. н.) се съхраняват на сървърите на  РАНИНА ООД.
Възприети са технически мерки на най-високо ниво по отношение онлайн сигурността и рисковете от загуба на данни. 

Вие имате право да:

Имате право да ни попитате всичко, което ви интересува за вашите данни. Можете да поискате копие на цялата информация, която ви интересува. Ако желаете, коригирайте и/или изтрийте чрез писмена молба наличната при нас информация за вас.

Цялостна политика за защита на личните данни на РАНИНА ООД