СЕСТРИНСКИ СИСТЕМИ

Една функционираща сестринска система е от жизнено важно значение за пациента, но също така и за наблюдаващия го медицински персонал. Тази система функционира винаги, когато пациентът или някой от посетителите му преценят, че има нужда от намеса на медицинско лице.

Модерните системи за повикване на медицински екип могат да предложат много различни възможности и функции както за пациентите, така и за персонала.