СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Обичайно алармената система се състои от един или повече сензори, които имат функцията да локализират нарушители и поне едно предупредително устройство, което да индикира проникването.


 

Алармената система за сигурност се състои от:

Алармен панел за управление

"Мозъкът" на системата, чете сензорните входове, състоянието / дезактивирането и сигналите при евентуално проникване. В съвременните системи това обикновено е една или повече компютърни платки вътре в метален корпус, заедно със захранване.

1
Сензори

Устройства, които откриват проникванията. Сензорите могат да бъдат поставени по периметъра на защитената зона, в нея, или и двете. Сензорите могат да откриват нарушители чрез различни методи, като наблюдение на вратите и прозорците за отваряне, или чрез наблюдение на помещенията за движения, звук, вибрации или други смущения.

2
Устройства за предупреждение

Те показват състоянието на аларма. Най-често това са звънци, сирени и / или мигащи светлини. Предупредителните устройства служат на двойната цел - да предупреждават обитателите от проникването и потенциално да изплашат крадци.

3
Клавиатури

Малки устройства, обикновено монтирани на стена, които функционират като интерфейс на системата. В допълнение към бутоните, клавиатурите обикновено имат индикаторни светлини, малък многосимволен дисплей или и двете.

4
Връзки между компонентите

Системата може да бъде изградена чрез директно окабеляване към управляващия блок или безжични връзки с локални захранващи устройства.

5