Контрол на достъп: безкрайни възможности

Контролът на достъп е средство за управление на персонал, при което с аналогови и дигитални средства се определят зоните на преминаване.
Пазарът при технологиите за контрол на достъп се променя изключително динамично. През 2017 г., за втора поредна година, секторът е най- бързо развиващият се сегмент в глобалната индустрия за физическа сигурност. Ръстът на пазара се дължи на преминаването от традиционните (аналогови) решения към отворената IP технология.

Контролът на достъп всъщност е относително проста концепция. Предварителното програмиране на пътникопоток е универсално решение. Може да се използва във фабрики, болници, магазини, транспортни мрежи и много други индустрии в целия свят.

Какво представлява традиционната технология за контрол на достъпа?

Традиционната система за контрол на достъп свързва устройството за управление на вратата със софтуер за администриране с конкретни, предварително зададени, функции. По-сложните и скъпи варианти могат да предложат допълнителни функционалности, но всички те са ограничени до спецификациите на производителя.

Ползите от IP система

Преминаването към IP базирано решение отключва нов набор от възможности. Като IoT устройство, той може по-просто да се свързва с други системи или устройства в мрежа, като например IP видео камери.

Ако служител представя удостоверение на врата с четец, за да получи достъп до дадена зона, видеокамерата може да установи, че лицето, което представя пълномощията, не е регистрирания притежател на картата и автоматично да откаже достъп.

Възможна е по- пълна интеграция с други системи. Например служител се опитва да влезе в сградата, но софтуерът отчита, че той е в отпуск. При този сценарии достъпът се отказва при проверка на самоличността.

Бъдещето на контрола на достъпа са IP решенията. Възможностите са безкрайни