Секторът Пожароизвестяване след Брекзит

По-голямата част от продуктите за противопожарна защита попадат в обхвата на Регламент за европейските строителни продукти (CPR) № 305/2011.

Според него производителят извършва оценката и проверката за съответствие на нов продукт в своята държава  чрез лицензираната институция и след като получи маркировката СЕ артикулът може да се продава навсякъде в ЕС.

Когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз сертифициращите органи на Великобритания ще загубят статута си. Това поставя пред изпитание компаниите, които работят на Европейските пазари.